Роль старости в об’єднаних громадах відповідно до нового закону

750_300_1554

На сьогоднішній день в Україні утворено 366 об’єднаних територіальних громад. В них обрано 330 старост, ще близько 1000 осіб виконують обов’язки старост. Та лише 9 лютого 2017 року прийняттям Верховною Радою законопроекту № 4742 було законодавчо закріплено статус старост та визначено коло їх повноважень, територіальні межі впливу, підстави та порядок відкликання.

 «Цей законопроект удосконалює функціонування інституту старост в об’єднаних громадах. Староста – найближчий до людей представник органів місцевого самоврядування. Отже, його функції мають бути для всіх чіткими і зрозумілими, а сам староста – відкритим і готовим нести відповідальність перед громадою за свої дії чи бездіяльність. Запропоновані проектом закону зміни надають можливість жителям навіть найменших сіл за сприяння старости не лише отримувати більшість необхідних послуг на місцях, а й брати участь у розвитку своєї громади, впливати на рішення місцевої влади, які зачіпають їхні інтереси», — зазначив Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода.

Розберімося з поняттями, що супроводжують виконання функції старост в селах, що входять в об’єднані громади.

«Старостинський округ»

Поняття «старостинський округ» означає одне чи декілька населених пунктів на території об’єднаної громади, інтереси жителів яких представляє староста.

Межі та кількість округів встановлює Рада громада. Вони можуть відповідати колишнім межам сільських рад, а можуть відрізнятися від них. Старости представляють інтереси всіх жителів на ввіреній їм території. Адміністративний центр ОТГ до жодного старостинського округу не входить, відповідно, староста тут не обирається.

starostinskii---okrug-01-1-e1487674817162

Виборність посади

За законопроектом, посада залишається виборною. Обирається староста жителями старостинського округу на п’ять років. Раніше передбачалося, що він обирається на строк дії повноважень ради об’єднаної громади.

Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної громади за посадою.

Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги на засіданні ради об’єднаної громади.

Контролюючі функції

Їх у старости лише дві. Контролює посадовець стан благоустрою та використання об’єктів комунальної власності, що знаходяться на території старостинського округу. Інформує староста про результати контролю голову громади та виконком.

Повноваження старости.

— участь і право виступу на засіданнях ради ОТГ та засіданнях її постійних комісій у питаннях, що зачіпають інтереси жителів відповідного старостинського округу;

— сприяння жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

— участь у підготовці проекту місцевого бюджету, а також проектів рішень ради об’єднаної громади, що стосуються майна громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

— сприяння утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм участі громадян у вирішенні питань місцевого значення.

Функції старости перерахованими пунктами не обмежуються. Їх коло може бути розширене, у тому числі, рішенням ради громади.

Положення про старосту

Робота старости визначається не лише законодавчо, а й Положенням про старосту. Останнє має бути затверджене радою ОТГ.

Положення більш детально описує графік роботи, порядок звітування старости, формат роботи з виборцями. У ньому поданий весь спектр послуг старости, а також буде конкретизована дисциплінарна відповідальність у разі невиконання обов’язків тощо. (До прикладу, в деяких діючих об’єднаних громадах староста має повноваження, що закріплені радою громади, вчиняти нотаріальні дії та реєструвати акти цивільного стану).

Підстави для припинення повноважень

Переховуються в законопроекті №4742 підстави для дострокового припинення повноважень старости. До речі, ініціювати відкликання посадовця можуть жителі округу.

Однак, право дострокового припинення повноважень старости залишається і за радою об’єднаної громади. Для цього необхідна більшість голосів від загального складу ради.

Причинами відкликання можуть бути порушення Конституцію або законів України, прав і свобод громадян, не виконання переданих повноважень.

starosta_100217-03-e1487674863286

За матеріалами Мінрегіону.

Читайте також:

Депутати прийняли закони, що регулюють діяльність об’єднаних громад