Формування бюджетів об’єднаних територіальних громад — роз’яснення експерта

750_300_3958

У нашій країні за підсумками виборів до місцевих рад у 2015 та 2016 роках уже створені та функціонують 366 об’єднаних територіальних громад.

Як роз’яснюється в матеріалі сайту Децентралізація влади, для сприяння процесу об’єднання громад, а також для забезпечення бюджетів ОТГ ресурсами для фінансування видаткових повноважень Бюджетним кодексом України (далі – Кодекс) визначено особливості формування бюджетів цих громад (ч. 4 ст. 67 Кодексу).

В чому полягають особливості формування бюджетів ОТГ, роз’яснила Галина Маркович, координатор напрямку «Місцеві бюджети» проектного офісу секторальної децентралізації.

  1. Громади при об’єднанні переходять на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.Законом про держбюджет на плановий рік місцевим бюджетам затверджуються обсяги міжбюджетних трансфертів. Сюди входить – базова дотація, освітня субвенція, медична субвенція, інші субвенції та дотації, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів (статті 97, 99, 100, 102, 103-2, 103-4 і 108 Кодексу).

У 2016 році бюджетам ОТГ перераховано з державного бюджету 3,5 млрд. грн. міжбюджетних трансфертів, на 2017 рік передбачено 9,6 млрд. гривень.

Треба підкреслити, що бюджети громад, які не пройшли процедуру об’єднання, не можуть отримувати міжбюджетні трансферти із державного бюджету.

  1. Бюджети ОТГ мають декілька дохідних складових. Це – доходи, котрі мали громади до об’єднання,а також 60% податку на доходи фізичних осіб. Раніше цей податок зараховувався до районного бюджету. Перелік доходних джерел бюджетів ОТГ визначено статтями 64 (загальний фонд), 69-1 (спеціальний фонд) та 71 (бюджет розвитку) Кодексу.

За даними звітності, доходи бюджетів громад, що об’єдналися, за 11 місяців 2016 року проти відповідного періоду 2015 року збільшилися втричі – з 0,9 млрд. грн. до 2,9 млрд. гривень.

  1. Окрім збільшення бюджетів, громади отримують й більше видатків – з бюджетів ОТГфінансуватимуться установи, делеговані державою. Це будуть видатки на утримання закладів бюджетної сфери − освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, соціального захисту та соціального забезпечення (перелік видатків визначено ст. 71, 89 і 91 Кодексу).

Однак, фінансуватимуться вони, як за рахунок доходів, закріплені Кодексом за бюджетами ОТГ, так і міжбюджетними трансфертами з державного бюджету (базова дотація, освітня та медична субвенції, інші дотації та субвенції).

Також бюджети ОТГ беруть участь у горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності.

Така система вирівнювання передбачає, що місцевим бюджетам з рівнем податкоспроможності (середні надходження на 1 мешканця) нижче 0,9 середнього показника по Україні для підвищення рівня їх забезпеченості надається базова дотація (80 відсотків суми, необхідної для досягнення показника 0,9).

У 2016 році таку дотацію отримували 125 бюджетів ОТГ, у 2017 році подібних буюжетів вже буде  293.

У разі, якщо рівень податкоспроможності бюджету ОТГ знаходиться в межах від 0,9 до 1,1 середнього показника по Україні горизонтальне вирівнювання податкоспроможності не здійснюється.

Водночас, бюджети ОТГ (як і інші місцеві бюджети, що мають взаємовідносини з державним бюджетом), у яких рівень податкоспроможності вище 1,1 середнього показника по Україні частину надходжень передають до державного бюджету (реверсна дотація). При цьому, кошти вилучаюся не в повному обсязі, як це було при системі балансування місцевих бюджетів, а лише 50 відсотків перевищення індексу податкоспроможності 1,1 до середнього значення по Україні.

У 2016 році реверсна дотація була визначена по 23 бюджетах ОТГ, на 2017 рік – 48 бюджетах.

Зазначимо, що реверсна дотація є джерелом фінансування базової дотації.

При цьому, як і по інших бюджетах (обласних, районних та міських міст обласного значення), вирівнювання здійснюється лише за одним податком – податком на доходи фізичних осіб. Дане питання врегульовано ст. 99 Кодексу. Решта платежів залишаються в повному обсязі у розпорядженні місцевих органів влади.

Також ради ОТГ мають право здійснювати запозичення до бюджетів ОТГ – як місцеві, так і внутрішні, в тому числі шляхом отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій. Запозичення спрямовуються до бюджету розвитку і кошти спрямовуються на реалізацію інвестиційних програм (проектів), метою яких є розвиток комунальної інфраструктури, впровадження ресурсозберігаючих технологій, створення, приріст чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які забезпечують виконання завдань міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення їх громад.

Крім зазначених особливостей формування бюджетів ОТГ є ряд особливостей у застосуванні положень окремих статей Кодексу на перший плановий бюджетний період після об’єднання. Такі особливості визначено п. 38 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу.

Під них підпадають ОТГ, у яких перші місцеві вибори пройшли у грудні 2016 року і місцеві ради яких не затвердити бюджет на 2017 рік. Зокрема:

1) Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет з бюджету можуть здійснюватися витрати на цілі, визначені у проекті рішення про бюджет на плановий бюджетний період, схваленому виконавчим органом місцевої ради та поданому на розгляд місцевої ради.

Норма для інших місцевих бюджетів – можуть здійснюватися витрати лише на цілі, визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний бюджетний період (ч. 1 статті 79 Кодексу).

При цьому щомісячні бюджетні асигнування бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначеньпередбачених проектом рішення про бюджет на плановий бюджетний період з урахуванням міжбюджетних трансфертів, які визначені законом про Державний бюджет України на плановий бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом — проектом закону про бюджет, схваленим КМУ та поданим до ВРУ).

Норма для інших місцевих бюджетів – не можуть перевищувати 1/12 обсягу, встановлених рішенням про місцевий бюджет на попередній бюджетний період.

2) До набрання чинності законом про бюджет перерахування трансфертів з державного бюджету (базової дотації, освітньої та медичної субвенцій), а також реверсної дотації до державного бюджету здійснюється відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про Державний бюджет України, схваленому КМУ та поданому до ВРУ.

Норма для інших місцевих бюджетів – перерахування здійснюється відповідно до обсягів, визначених у законі про бюджет на попередній бюджетний період (п. 5 ч. 2 статті 41 Кодексу).

3) У разі не прийняття закону про Державний бюджет України до 1 грудня, що передує плановому, при затвердженні бюджету враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня, медична субвенція, базова та реверсна дотації), визначені у проекті закону про бюджет, схваленому Кабінетом Міністрів України та поданому до Верховної Ради України.

Норма для інших місцевих бюджетів – враховуються обсяги, визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період (абзац другий ч. 2 статті 77 Кодексу).

Оскільки бюджети ОТГ є складовою частиною місцевих бюджетів (пункти 2 та 34 ч. 1 ст. 2 Кодексу) інші норми Кодексу, що регулюють відносини, які виникають на кожній стадії бюджетного процесу, є єдиними для усіх місцевих бюджетів, в тому числі поширюються і на бюджети ОТГ.